Forskare har fastställt huruvida det är bäst att ha äggen framme eller  i kylen. Det skriver Daily Mail.

Kontroversen kring hur ägg förvaras bäst har rasat i fler år. Vissa hävdar att de mår bäst av att ligga i kylen medan andra bestämt hävdar att en rumstempererad miljö är optimalt. Nu har en vetenskaplig studie utförts på uppdrag Av Daily Mail för att ge ett definitivt svar på frågan.

Testarna höll två partier ägg under förvaring under två veckor. Det ena partiet vid rumstemperatur och det andra i en kyl med den typiska temperaturen, 6 grader Celsius. Prover togs regelbundet där man testade äggen på spår efter bland annat E. coli-bakterier och salmonella.

Resultaten från början av testet, efter en vecka och vid slutet av testet gav samma resultat – Det finns ingen som helst skillnad mellan de två förvaringsmetoderna.

 

Källa: VK.SE

 

Av: Fredrik Norlén